Algemene leveringsvoorwaarden

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina. Als u als klant gebruik gaat maken van mijn diensten, dient u kennis genomen te hebben van mijn algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afdrukmogelijkheden, besteld bij Daniël Vos Fotografie

Op alle offertes, afspraken en leveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals vermeld op deze pagina. Als u als klant gebruik gaat maken van mijn diensten, dient u kennis genomen te hebben van mijn algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de trouwreportages, gemaakt door Daniël Vos Fotografie.

1) Partijen; De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als:

Klant: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Daniel Vos Fotografie zoals omschreven op het formulier ‘opdrachtbevestiging reportage’. Fotograaf: de fotograaf Daniel Vos.

2) Verplichtingen van Daniel Vos Fotografie:

Daniel Vos Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven op het formulier ‘opdrachtbevestiging reportage’, welke is opgemaakt in tweevoud en ondertekend door alle partijen. Wijzigingen aan het formulier na ondertekening zijn niet toegestaan.

3) Verplichtingen van de Klant:

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals vermeld op het formulier ‘opdrachtbevestiging reportage’, en verklaart te hebben kennis genomen van alle ingevulde velden, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is door ondertekening akkoord gegaan.

4) De Offerte:

Daniel Vos Fotografie heeft u een offerte aangeboden. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend. Het formulier ‘opdrachtbevestiging reportage’ is bindend.

5) Aanbetaling:

Daniel Vos Fotografie vraagt van de klant een aanbetaling te doen van € 100,00. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen twee weken na dagtekening van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de bindende ‘opdrachtbevestiging reportage’ ontbonden verklaard worden en kan de klant op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan eniger overeenkomst met Daniel Vos Fotografie.

6) Betaling:

Bij oplevering van de opdracht dient de klant het resterende bedrag te voldoen aan Daniel Vos Fotografie. Als de opdracht verzonden moet worden dient de klant het resterende bedrag vooraf te voldoen. Zolang de klant niet heeft betaald is Daniel Vos Fotografie geheel eigenaar van alle leveringen en diensten zoals vermeld op het formulier ‘opdrachtbevestiging reportage’ en kan de klant hier geen aanspraak op maken. In geval van meerdaagse reportages wordt de betaling verspreid in afgesproken delen. Na betaling worden de foto’s verzonden.

 7) Wederzijdse aansprakelijkheid:

De klant kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan aan eigendommen van Daniel Vos Fotografie en Daniel Vos Fotografie stelt zich nimmer aansprakelijk voor ontstane schade aan eigendommen van de klant. Uiteraard van de fotoreportage met eventueel album en het beeldmateriaal onder de verantwoordelijkheid van Daniel Vos Fotografie en verplicht Daniel Vos Fotografie zich tot het in onbeschadigde staat leveren van de opdracht na betaling.

 8) Nabestellingen:

Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht mogelijk, tot uiterlijk 3 jaar,  bij Daniel Vos Fotografie.

9) Oplevering:

Na aflevering van de opdracht aan de klant controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Daniel Vos Fotografie zijn nagekomen zoals vermeld op het formulier ‘opdrachtbevestiging reportage’. Reclamatie is mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van de poststempel.

10) Annuleren van de opdracht:

Vanuit de klant:

Het kan zijn dat de klant, om welke rede dan ook, de opdracht moet annuleren of verplaatsen. Bij het annuleren van de opdracht worden verder geen kosten in rekening gebracht. Wel houd Daniel Vos Fotografie het recht om de aanbetaling niet terug te betalen aan de klant, en deze om te zetten naar reserveringskosten. Bij het verplaatsen van de datum blijven de afgesproken tarieven geldig, en zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Vanuit Daniel Vos fotografie:

Indien het door omstandigheden onmogelijk is de opdracht uit te voeren door Daniel Vos Fotografie zal Daniel Vos Fotografie zijn uiterste best doen om een vervangende fotograaf te zoeken, Daniel Vos Fotografie kan hier echter geen 100 % garantie geven op het vinden van een geschikte vervangende fotograaf. In dit geval krijgt de klant zijn aanbetaling terug. 

11) Trouwlocatie:

De klant is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het vinden van een bij hun passende locatie om een fotoreportage te maken (waarbij Daniel Vos Fotografie adviseert een binnen- en buitenlocatie vast te leggen). Uiteraard zal Daniel Vos Fotografie wel met voorstellen komen om op bepaalde plaatsen foto’s te maken.

12) Uitloop:

Op de ‘opdrachtbevestiging reportage’ staan aanvangstijd en eindtijd vermeld. Deze zijn met de klant overeengekomen. Daniel Vos Fotografie zorgt ervoor dat de fotograaf minimaal 10 minuten voor aanvangstijd aanwezig is. Het kan zijn dat de reportage door omstandigheden iets uitloopt. Er wordt een marge van maximaal 30 minuten aangehouden. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht.

13) Prijzen:

De totaal prijs wordt van te voren bekend gemaakt. Na een reportage kan Daniel Vos Fotografie nooit extra kosten in rekening brengen.

Mocht de klant tijdens de reportage een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten gerekend, zoals ook van te voren bekend zijn gemaakt.

Eventuele kilometer vergoeding wordt achteraf berekend. Bij de totaalprijs zit standaard alle kilometers inbegrepen binnen Noord-Holland, tenzij vooraf anders besproken.

Buiten Noord-Holland wordt een van te voren afgesproken vergoeding per kilometer berekend op de eindfactuur.

Daniel Vos Fotografie rijdt altijd met eigen vervoer.

14) Alle genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

15) Daniel Vos Fotografie vraagt aan de klant toestemming om één of meerdere foto’s te gebruiken voor zijn portfolio, reclame doeleinden en op de internetsite. Daniel Vos Fotografie verplicht zich bij goedkeuring, alleen toonbaar materiaal te gebruiken. Hiervoor geeft u wel of geen toestemming op het formulier 'opdracht bevestiging'. Uiteraard respecteerd Daniel Vos Fotografie hierbij uw keuze. 

16) Na ontvangst van het beeldmateriaal liggen de copyrights bij de klant. Wel vraagt Daniel Vos Fotografie zijn naam + website te plaatsen bij het openbaar maken van de foto’s.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen via de webwinkel van Daniel Vos Fotografie.

 

1) Partijen

De in deze algemene voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: Klant: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Daniël Vos Fotografie. Fotograaf: de fotograaf Daniël Vos

2) Verplichtingen van de fotograaf

Daniël Vos Fotografie verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken, omschreven in de algemene voorwaarden.

3) Verplichtingen van de klant

De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken, omschreven in de algemene voorwaarden.

4) Verantwoordelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bestelde fotoafdrukken en / of fotoartikelen. De klant controleert zelf de aantallen, formaten en artikelnummers van de gehele bestelling.

5) Betaling

Bestelde fotoafdrukken en / of fotoartikelen worden geleverd na ontvangst van de betaling. De klant heeft de mogelijkheid om de bestelling te betalen op 3 manieren; - IDEAL - Op factuur - Contact Bij betaling op factuur of contact bij het ophalen van uw bestelling worden extra kosten in rekening worden gebracht.

6) Levering

Na ontvangst van betaling kunt u binnen 21 dagen uw bestelling ophalen in de studio van Daniël Vos Fotografie, tenzij anders overeengekomen. Het kan zijn dat door onvoorziene omstandigheden een bestelling langer op zich laat wachten. Hierover wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

7) Herroepingsrecht

Helaas is op bestelde fotoafdrukken en / of fotoartikelen het herroepingsrecht niet van toepassing. Wat wil zeggen dat u niet kunt afzien van uw bestelling als deze door de fotograaf al in behandeling is genomen. Uw bestelling heeft persoonlijke afbeeldingen en kunnen niet worden terug genomen.

8) Klachten

Uiteraard behandeld Daniël Vos Fotografie uw bestelling met de grootste zorg, en controleert de fotograaf persoonlijk of het bestelde artikel in perfecte conditie is voordat het afgeleverd wordt. Mocht er achteraf toch blijken dat er iets niet goed is geleverd, of er afwijkingen zijn in uw bestelling dan bent u van harte welkom in de studio om het probleem samen op te lossen. Daniël Vos fotografie is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door derden of door het onjuist gebruik van de bestelde artikelen dan als waarvoor deze bedoeld zijn.

9) Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig. Op de cadeaubon staat aangegeven waarvoor deze inwisselbaar is. Hiervan kan niet worden afgeweken. Een cadeaubon is niet tegen contacten inwisselbaar. Indien een cadeaubon is aangeschaft voor fotoafdrukken en / of artikelen dan dient het gehele bedrag in 1x besteed te worden.